Untitled Document
올림픽갤러리 (2)
자유갤러리
올림픽갤러리

마빵집마옥천 [공지]
글쓴이 : 관리자     날짜 : 17-06-17 03:39     조회 : 272    

=====
136)마빵집마옥천-2017.06.16.(금)
*서울올림픽국제봉사회 209회원국 500만 단의마크을 부처줄만한 광주동내빵집 마옥천대표
*봉사회1)-17061636-2)86:봉사회-17061687-01>50:3)봉사회-17061688-01>50
* http://soik.or.kr <공사365일 http://castcity.net
1 http://soik.or.kr/soik/bbs/tb.php/dd02/2294
2 http://cafe.naver.com/kltv/1379
3 http://blog.naver.com/soikor/221031175509
4 http://blog.daum.net/soikor/1208
5 http://kltv.iptime.org/xe/27822
6 http://soik.dyndns.tv  *209국500만중심50억 7) http://kltv.iptime.org 
8 http://youtube.com/watch?v=q2xvHhvXuVs  *UTV김기술검색mbc-tv
@ https://youtube.com/watch?v=cHTLbW4_qlA&feature=player_embedded 
@ http://tvpot.daum.net/v/ved36YyUAqYQK5nKlAqlilQ  *70년새마을전도사
@ http://tvpot.daum.net/v/v7ad5477M717XMhkdW7kdyr  *아주오륜월컵유대
@ http://blog.daum.net/soikor/599  @ http://cafe.naver.com/kltv/875 
@ http://cafe.naver.com/kltv  @ http://cafe.naver.com/kltv/906  국가?도전
1 http://soik34.withcctv.com:8000  admin?soik444444(금성)시검.
2 http://soik38.withcctv.com:9000  admin?soik888888(광주회장실)시검.
1.HQ자료영상 2.영화영상 3.시간영상 SOIK( CNN21 & KLTV )-KBS,MBC,SBS
*교회로닷컴 http://www.churchro.com/home/index.php
*1신고-1긴급구호보건복지129 *2노인사기-112:02-3630112확대1577-1389실종182
*3소비자보호02-34603000:031-8211461 http://www.churchro.com/home/index.php
*서울올림픽국제봉사회본부+UNNGO방통군단-209회국-500만중심-50억시청*
1,000만종신직장만들기-우리모두 이사회에서 없어서는안될 인간이되자! KKS(CNN21&KLTV)
=====